venres, 24 de maio de 2019

CONCLUSIÓNS- MESA REDONDA CAMPAÑA ELECTORAL -SANTIAGO

MESA REDONDA DA REDE NA CAMPAÑA ELECTOITORAL MUNICIPAL 2019
O martes 7 de maio o colectivo "A Rede Galega en apoio ás persoas refuxiadas" convocou aos partidos que se presentan á alcaldía de Santiago de Compostela a ter unha mesa redonda para que expusieran o seu programa en relación ás persoas migrantes/refuxiadas.

Con algún partido non foi posible contactar,  acudiron Alejandro Sánchez-Brunete (PP),Concepción Fernández (CA), Milagros Castro(PSdeG), Navia Rivas (BNG) y Xavier Salgado (CxG).Alejandro S-B. manifestou con sencillez que non era un tema sobre o que tivera moito coñecemento e destacou a visión de ir a unha política común europea.

Concha F. destacou, a aprobación de mocións,  diversos actos culturais, apoio a colectivos  de denuncia e que están a traballar con estes colectivos. Asegura que o concello non ten forza para mover os marcos normativos ao respecto, que non hai líneas de financiación.

Milagros C. asegurou que para favorecer o tema de la vivenda, se era elexido o PSdeG, apoiaría que  o  concello figurara como aval para o alquiler.

Navia R, destacou que era importante falar das causas que obligan a estas persoas a ter que emigrar e que sempre é posible ir ensanchando a mirada e abrir novas posibilidades.

Xavier S. fixo mención específica sobre os menores tutelados e a situación de desprotección en que atopánse o cumprir os 18 años. Tamén plantexaba a posibilidades de crear una red de concellos para buscar salias.    


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Desde A Rede Galega de Apoio as Persoas Refuxiadas queremos agradecer a presencia e participación de todos.
            Nós seguiremos traballando para que Santiago de Compostela sexa, de forma real, unha cidade de acollida para as persoas que se ven forzadas a marchar da sua terra en búsqueda dunha vida digna.
            Estaremos pendentes das actuacións e medidas que leve a cabo, o no, o noso concello a partir do 26 de mayo.